Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesine Hoş Geldiniz. Sivil Savunma İnsanın Kendi Kendini Koruması Demektir. Olası Afet vb. Durumlarda Hayatta Kalabilmek İçin Sivil Savunma'yı Öğreniniz.


   
  Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesi
  Amatör Telsizcilik TRAC
 


ein Bild

ein Bild

 RADYO AMATÖRLÜĞÜ NEDİR?

"Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir." 
(ITU (Uluslararası haberleşme birliği) radyo yönetmeliği)

RADYO AMATÖRÜ KİMDİR?
" Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler"
(7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12)

RADYO AMATÖRÜ NE YAPAR?
 

- Sürekli haberleşme ve elektronik alanında kendini yetiştirir.
- Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır.
- Telsiz istasyonu kurar.
- Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır.
- Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın hizmetine sunar.
- Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar.
- Herbiri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara  katılır.

 YURDUMUZDA RADYO AMATÖRLERİNİN ÇALIŞMALARI
- 1991 yılındaki körfez krizinde İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır gibi kritik illerdeki Sivil Savunma Harekat merkezlerinde lokal ve şehirlerarası muhabere ağı kurulmuştur. Bu ağ vasıtasıyla Adana ya verilen yanlış alarmın kaldırılması sağlanmıştır.
- Erzincan depreminde aynı gün saat 21:00 da Trabzon şubemizden giden Radyo Amatörleri aracılığı ile Erzincandan bilgi alınmaya başlanmıştır. Depremden sonraki gün Erzurum üzerinden daha kapsamlı cihazlar ulaştırılarak,  PTT irtibat gerçekleştirinceye kadar üç gün boyunca deprem bölgesinin dış dünyayla irtibatı sağlanmıştır. Tüm yabancı ekiplerin koordinasyonu Radyo Amatörleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
- Dinar depreminde yine ilk ulaşanlar Antalya şubemize bağlı Radyo Amatörleridir. 

RADYO AMATÖRLERİ HEP AFET HALLERİNDE Mİ YARDIMCI OLUYORLAR?
HAYIR!!.....
-1993 yılında Bosna-Hersek Cumhuriyetinin dış dünyayla haberleşmesi için organizasyon ve koordinasyon görevini başarıyla yerine getirmiştir. 
-13-21 EYLÜL 1997 tarihleri arasında Türk Hava Kurumu tarafından organize edilen 1. Dünya Hava Oyunlarının acil hal haberleşmesi TRAC tarafından kurulan Röle istasyonları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Delta kanat ve Yamaç Paraşütü sporcularının çok geniş alanda kaybolması, ya da kazalara daha çabuk ulaşılması için Honaz dağı ve civarına 4 adet röle istasyonu ve yeterince sabit istasyon geçici olarak tesis edilmiş ve kullanılmıştır. 

                           RADYO AMATÖRLÜĞÜ' NÜN İLKELERİ

1- Amatör CENTİLMEN' dir.

Frekans spektrumunu başkalarının zevklerini azaltacak biçimde, bilerek kendi zevki için kullanmaz. Kendi açısından, toplum ve yönetim için konulmuş kurallara uyar.

2- Amatör SADIK' tır.
Radyosunu gerektiğinde toplumun hizmetinde kullanır ve ona sapmaz bağlılığını sunar.

3- Amatör GELİŞTİRİCİ' dir.
İstasyonunu bilimle başbaşa tutar. İstasyonu iyi kurulmuş ve etkindir. İşletme uygulaması temiz ve kurallara uygundur. 

4- Amatör DOST' tur.
İstendiğinde yavaş ve sabırla gönderme yapar, yeni başlayanlara arkadaşca tavsiye ve öneriler yapar, yayın dinleyicilerine nazikçe yardımda ve işbirliğinde bulunur; bunlar Amatör Ruhu' nun işaretleridir.

5- Amatör DENGELİ' dir.
Radyo bir hobi' dir. Onun, hiçbir zaman evine, işine, okuluna ve toplumuna karşı olan görevlerini engellemesine izin vermez.

6- Amatör VATANSEVER' dir.
Bilgisi ve istasyonu, ülkesine ve halkına hizmet etmeye daima hazırdır.

DÜNYADA RADYO AMATÖRLÜĞÜ
- 1901 yılında Marconi' nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle başlamıştır.
- 1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar. 
- Şu anda dünyada iki milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır
- Yarısına yakını Amerika Birleşik Devletlerinde,
- Şu anda Dünya üzerinde yalnız Kuzey Kore'de serbest değil,
- Yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır. 
- ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir. 
- IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş ITU daimi üyesidir.

YURDUMUZDA RADYO AMATÖRLÜĞÜ
- Yıl 1924. Halıcıoğlu Askeri Lisesi Rüştiye 3 öğrencisi Nijat ORKUŞ ilk telsizini yapar, 1936 yılında Genelkurmay Başkanlığı izni ile Türkiyeden ilk Radyo Amatör telsiz istasyonu çalışmaya başlar.. (Hava Kurmay Albay olarak emekli olmuştur.)
- 1962 yılında eski adıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti  (TRAC) kurulur.
- 3222 sayılı kanun sebebi ile 1983 yılına kadar yurtdışında ikamet eden  ve yurtiçinde resmi kurumlarda çalışan TRAC üyelerinden başka Radyo Amatörlüğü yapan yoktur.
-2813 sayılı kanun ile 1983 yılında Türkiyede Radyo Amatörlüğü serbest bırakılır. 
- Her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki defa Telsiz Genel Müdürlüğü Radyo Amatörlüğü sınavları yapmaktadır.
- Dünya ortalamalarına göre 40 bin olması gereken Radyo Amatörü sayısı yurdumuzda 3500 civarındadır. 

Nasıl Amatör Telsizci Olunur ?
  Amatör Telsizcilik sınavları her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Telekomünikasyon Kurumu Müdürlüğünce tayin ve tesbit edilen gün ve yerlerde yapılır. Sınav tarih ve yerleri Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlüklerince sınavdan en az 20 gün önce tüm amatör telsiz derneklerine yazı ile duyurulur ve Telekomünikasyon Kurumunun internet sayfasında yayınlanır. Sınavlara girebilmek için sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne başvurulmalıdır. Bu sınavları kazandığınızda Amatör Telsizcilik yapabilirsiniz.

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGELERİ
 
Amatör Telsizcilik Belgeleri A veB  sınıfı olmak üzere iki sınıftır. A Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyen adayların, teknik, kanun yönetmelik ve amatör telsizcilik işletmesi konularını içeren yazılı sınava ve mors kodu sınavına, B Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyen adayların ise sadece teknik, kanun yönetmelik ve amatör telsizcilik işletmesi konularını içeren yazılı sınava girmeleri ve en az A sınıfı için 75, B sınıfı için 50 puan  almaları gerekmektedir. A sınıfı için ayrıca girilecek mors sınavında dakikada 5 alfanumerik karakterden oluşan 5 gurubun en çok yüzde beş  hata ile alınması ve gönderilmesi gerekir.

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) 12 yaşını bitirmiş olmak. 
B) En az ilkokul mezunu olmak veya temel eğitime devam ediyorsa 6. sınıfa geçmiş olmak. 
C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş herhangi bir ülkenin vatandaşı olmak. 
D) 2813 sayılı Telsiz Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.  

Radyo Amatörlüğü ile ilgili Önemli Linkler

 • http://www.trac.org.tr/
  TRAC (Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti) Resmi Web Sitesi
 • malatyatrac.sitemynet.com
  Malatya Trac Web Sitesi
 • http://www.turkkonferans.org/
  Türk Konferans Odası Web Sitesi
 • www.tk.gov.tr
  Telekomünikasyon Kurumu Resmi Web Sitesi
 • http://www.ta8n.com
  Ta8n Kenan ADIYAMAN'ın Amatör Telsizcilikle ilgili faydalı sitesi

   

 •  
    Bu Siteyi 737818 ziyaretçi (1630462 klik) Kişi Ziyaret Etti
  SİVİL SAVUNMASIZ YURT SAVUNMASI OLMAZ

  ein Bild

   
   
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

     ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  Afetsiz Günler Dileğiyle.

  HAYATTA KALABİLMEK İÇİN SİVİL SAVUNMAYI ÖĞRENİNİZ YIKILMAMAK ELİMİZDE