Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesine Hoş Geldiniz. Sivil Savunma İnsanın Kendi Kendini Koruması Demektir. Olası Afet vb. Durumlarda Hayatta Kalabilmek İçin Sivil Savunma'yı Öğreniniz.


   
  Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesi
  Sef.Savaş Halinde Sivil Savunma Yönünden Alınacak Tedbirler
 

 

SEFERBERLİK VEYA SAVAŞ HALİNDE SİVİL SAVUNMA YÖNÜNDEN HALKIN ÖNCEDEN ALACAĞI TEDBİRLER VE YAPACAĞI İŞLER DUYURUSU

Bir seferberlik halinde halkın alacağı birçok önlem vardır. Böyle bir durum meydana geldiğinde resmi kanallardan, televizyon ve radyodan halka bilgiler verileceğinden radyo ve televizyon yayınlarını izleyiniz. Sivil Savunma ve diğer emniyet görevlilerinin emirlerine uyunuz. Söylentilere ve diğer haberlere inanmayınız. Sükunetle ve endişesiz bir şekilde işyerlerinize devam ederken aşağıdaki tedbirleri de alınız.

1. Bulunduğunuz binada evvelce hazırlanmış bir sığınak yeri yoksa;

    a) Klasik ve Nükleer bir saldırı halinde bodrum veya zemin katında dışarıya bakan penceresi en az, tavanı ve duvarı en sağlam bir yer sığınak olarak,

   b) Kimyasal gaz tehlikesi durumunda ise binaların iç kısmında mümkünse üst katlarda penceresi az ve korunmaya elverişli bir yer sığınma yeri olarak,  

         hazırlanmalıdır.

         Bu gibi yerler, Sivil Savunma Müdürlüklerinden temin edilebilecek bilgi ve broşürlere göre hazırlanabilir. 

        Yiyecek, içecek, aydınlatma, ilkyardım, kurtarma vb. madde ve malzeme sığınak ve sığınma yerinde önceden hazır bulundurulmalıdır.

2. Binanın çatısında veya etrafında odun, kömür, kağıt, kuru ot, kırpıntı,eski eşya gibi yanıcı madde varsa bunlar binadan uzaklaştırılıp, yangın tehlikesi olmayacak yerlere kaldırılmalıdır. Bulunduğunuz binada, binanın çatısında veya etrafındaki gaz, benzin gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bina ve evin uzağında emniyetli bir yerde muhafaza edilmelidir.  

3. Evlerinizde bir ila iki günlük yedek yiyecek (mümkünse konserve şeklinde) içecek maddeleri ve bunları alabilecek kapalı kaplar bulundurulmalıdır.  

4. Işıkların söndürülmesi ve karartılması için radyo-televizyon ve diğer yayın araçları ile ani bir emir verileceğini dikkate alarak dışarıda hiçbir ışık yakmamak, içerideki zaruri yerlerde yanacak ışıkların dışarıdan ve bilhassa havadan gözükmemesini sağlamak amacıyla açık yerler ve pencerelerin kapatılması için koyu renk perde, örtü, araç farlarının maskelenmesi için koyu mavi boya, kağıt, plastik v.b. malzemeler önceden temin edilerek hazır bulundurulmalıdır.  

5. Böyle zamanlarda, çarşı ve sokaklarda, oyun ve eğlence yerlerinde fazla gezilmemeli, kalabalık gruplar oluşturulmamalıdır. 

6. Bir hava saldırısı ihtimali görülürse şehirdeki sirenlerle devamlı üç dakika süre ile düz siren sesi verilmek suretiyle size (İKAZ) haberi duyurulacaktır. Bu işareti duyunca; bina içindeki doğal gaz, havagazı, elektrik ve su ana anahtarları kapatılmalı, yanan soba, ocak gibi şeyler söndürülmeli, kapı ve pencereler örtülmeli, perdeleri çekilmeli, ilkyardım çantası (ilkyardım çantası yoksa gazlı bez, steril pansuman, hazır pansuman, flaster, lüzumlu ilaç gibi ilkyardım malzemesi) pilli veya transistörlü radyo, el feneri, gemici feneri, gazocağı, mevsime göre palto, manto, pardösü ve diğer giyecek gibi eşyalarla tabak, bardak, çatal, kaşık, içme ve kullanma için gerekli su ve diğer ihtiyaçlar sığınakta hazır bulundurulmalıdır. Bu hazırlıklar 15 gün sığınakta kalacağınız varsayılarak yapılmalıdır. Dışarıda bulunuyorsanız, ikaz haberini duyunca en kısa zamanda sığınabileceğiniz bir sığınak veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaşılmalıdır. Şayet mümkünse ev veya işyerinize gitmelisiniz.  

7. Bir düşman saldırısı halinde, şehirdeki sirenlerle üç dakika yükselip alçalan dalgalı seslerle ALARM verilecektir. Bu işareti duyunca; yukarıda sayılan ikaz sırasında alınacak tedbirlerden eksik kalanlar tamamlanmalı, eksik olan malzeme varsa onları da yanınıza alarak hemen sığınak yerine gitmelisiniz.Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sükunetle burada kalacağınızı unutmamalısınız. 

8. Radyoaktif serpinti tehlikesi başlamak üzere ise, kesik kesik siren sesi ile duyurulacaktır. Bu işarette hemen yukarıda olduğu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sığınma yerlerine gidilmesi gerekmektedir. Sizi radyoaktif serpintiden uzaklaştırmak gerektiği taktirde, yapılacak ikazlara hazırlıklı bulununuz.  

9. Saldırının kimyasal silahlarla yapılması halinde ikaz, radyoaktif serpintide olduğu gibi kesik kesik siren sesi ile ve Radyo-TV den verilecektir.  

Bu işareti duyunca;

       a) Önceden hazırlanan sığınak veya sığınma yerine gidiniz.  

      b) Şayet önceden hazırlanmış sığınak veya sığınma yeriniz yoksa, bulunduğunuz konut veya işyerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü belirleyerek içeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant, macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatarak sığınma yeri haline getiriniz. 

       c) Ağız ve burnunuzu arasına ıslak pamuk konulmuş bezle maskeleyiniz.

      d) İlkyardım malzemeleri, depolanmış su ve temiz bezleri alarak sığınma yerinde tehlike geçti haberine dek bekleyiniz.  

Dışarıda bulunuyorsanız;  

En yakın kapalı yere girmelisiniz, yalnız kapalı yere girmeden önce, elbiselerinize gaz bulaşmış olabileceğinden elbiselerinizi yıkamalı veya değiştirmeli, mümkünse naylon torbaya koymalısınız. Cildinizi de bol suyla yıkamalısınız. Su yoksa; temiz bir bezle bulaşan yeri sürtmeden emdirilerek temizleyiniz.  

Kimyasal gaza maruz kalmış kişide nefes alma zorluğu, baş dönmesi, kusma, kızarıklık ve gözlerde yanma, şişme görüldüğünde; yine bol su ile bu bölgeleri yıkanmalıdır. Kişi sıcak tutulmalı, fazla hareket ettirilmemelidir. Mümkünse en yakın tedavi merkezine ulaştırmaya çalışınız.  

Kirlenmiş ve kullanılması zaruri olan araç ve gereçlerinizi deterjanlı su veya çamaşır suyu ile temizleyerek gerekiyorsa kullanabilirsiniz.

10. Sığınaklarda ve sığınma yerlerinde radyonuzu açmak suretiyle verilecek bilgi ve talimatlar dinlenilerek yapılan uyarılara titizlikle riayet edilmelidir. 

11. Habersiz ani bir taarruz da olabilir:  

     a. Uçak gürültüleri ve patlama sesleri klasik silahlarla yapılan bir taarruzun belirtisidir.  

Böyle bir durumda; 

Bina içerisinde iseniz evinizde bir sığınağınız varsa sığınağa veya bodrum katına inmeli, şayet sığınak ve bodrum katınız yoksa ve patlamalarda çok yakınınızda olmakta ise duvar dibine paralel olarak yatmalısınız. Varsa sağlam masa, sıra, tezgah, karyola gibi sizi koruyabilecek eşya veya yerlerin altına girip, başınızı kollarınızla korumalısınız. 

     b. Herhangi bir ikaz haberi verilmeden göz kamaştırıcı kuvvetli bir ışık, yakıcı bir sıcaklık, çok şiddetli ve sarsıcı bir patlama sesinin duyulması bir nükleer taarruz belirtisidir. Böyle bir durumda:

         1) Bina içerisinde iseniz hemen ve mümkünse patlama sesinin geldiği taraftaki duvar dibine paralel olarak yatmalısınız. Varsa sağlam masa, sıra, tezgah, karyola gibi şeylerin altına girip, yüzünüzü kollarınızla kapatmalısınız, diğer açık yerlerinizi mümkünse örtünüz, yıkma dalgası geçtikten sonra varsa daha emniyetli bir yere sığınmalı ve tehlike geçti işaretine kadar beklemelisiniz. 

         2) Dışarıda açık bir yerde bulunuyorsanız hemen yere veya varsa yanınızdaki sağlam bir duvar dibi, çukur veya menfez gibi bir yere yüzükoyun yatarak, ensenizi yakanızla kapatmalısınız. Yıkma dalgası geçtikten sonra varsa yakındaki kapalı bir yere giriniz. Tehlike geçti işaretine kadar beklemelisiniz.   

       3) Taşıt aracında iseniz dışarı çıkıp yere yatmalı ve mümkün olduğu kadar saklanmalısınız. Yüzünüzü ve açık yerlerinizi örtmelisiniz.  

         4) Radyasyon tehlikesi bir kaç gün devam edebilir. Bu müddet zarfında sizlerin sığınakta kalması, hayvanlarınızın ahırlarda bulunması gerekecektir. Onun için kendinizin ve hayvanlarınızın bir haftalık yiyecek ve içeceğini tedarik ederek kapalı kaplarda muhafaza ediniz.  

         5) Seferberlik veya savaş halinde hükümet, şehirlerimizde ışıkların karartılmasını isteyebilir. Bu isteğe karşı şimdiden içerde yanan ışıklarınızın dışarıya sızmaması için pencereleri örtecek siyah perde, koyu renk mukavva, karton, battaniye, kilim gibi malzemeyi tedarik etmeniz lazımdır. Şehrimizde karartmanın ihmal edilmesinin o civarda bulunan büyük şehirlerimizin de düşman tarafından bulunmasına sebep olacağını hatırdan çıkarmayınız.  

12. Tehlike geçti işareti, radyo, hoparlör, megafon gibi yayınlarla duyurulacaktır. Bu haberi duyunca sığındığınız yerden çıkarak normal yerlerinize dönünüz, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım ediniz.  

13. Yukarıda belirtilen tedbirleri alırken Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce barıştan itibaren hazırlanıp Sivil Savunma Müdürlük veya Memurluklarında bulundurulan Sivil Savunma Afiş ve Broşürleri buralardan temin edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri öğrenebilirsiniz. 

Unutmayınız!

Bunlar bir düşman taarruzundan en az zararla çıkmanızı sağlayacak son derece hayati tedbir ve faaliyetlerdir.

 
  Bu Siteyi 737818 ziyaretçi (1630392 klik) Kişi Ziyaret Etti
SİVİL SAVUNMASIZ YURT SAVUNMASI OLMAZ

ein Bild

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

   ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  Afetsiz Günler Dileğiyle.

HAYATTA KALABİLMEK İÇİN SİVİL SAVUNMAYI ÖĞRENİNİZ YIKILMAMAK ELİMİZDE